נסיונות אברהם

בנג`מין ווסט   -   הגר וישמעאל
הגר יושבת במדבר כשבחיקה ישמעאל הקטן הפוער פיו בצמא. למרגלותיהם נראית חמת מים ריקה. הגר מביטה מעלה אל עבר המלאך המרחף מעליה ומצביע הצידה, אל עבר באר מים שאינה נראית בתמונה.

מקור: בראשית כ"א  |  פרשה: וירא
שמן על בד   |  193 x 138.4
מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק
תאריך : 1776
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון