סיפור גן עדן

  -   הגירוש מגן העדן
ביגונם, אדם מכסה את פניו וחוה את שדיה וערותה. הם מגורשים מגן העדן דרך שער עירוני ע"י מלאך לבוש אדם המניף חרב.

פרשה: בראשית
פרסקו   |  208 x88
קפלה בראנקאצ`י, סנטה מריה דל קרמינה, פירנצה
תאריך : 1426 -  1427
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון