עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
הגדת ראשי הציפור (כתב יד 57/180, 15v) : עקדת יצחק

אברהם מחזיק את יצחק בשיערו ומניף חרב כאשר יצחק כורע על מזבח. לדמויות יש פני ציפור. מלאך מכונף מחזיק את קצה החרב ומצביע שמאלה לעבר איל תקוע בעץ.


מקור: בראשית כב  |  פרשה: וירא
איור צבע
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1300  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון