אמן לא ידוע   -  
הגדת קאופמן (Kaufmann ms. 422, f. 3v): שירת הים

משמאל, קבוצת גברים מחווים כלפי מעלה, בשבח לאל.  מימין, למעלה, שתי עלמות מנגנות תוף מרובע וכלי מיתרים ואשה נשואה מנגנת עוגב.  למטה, שלוש נשים נשואות שרות וחמש עלמות רוקדות.


מקור: שמות ט"ו  |  פרשה: בשלח
איור צבע על קלף
ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט
תאריך : 1300 - 1400  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון