מעשה בראשית

אמן לא ידוע   -  
הגדת סרייבו: שבעת ימי הבריאה
העמוד הימני:
למעלה
מימין: מצב התוהו ובוהו הראשוני מומחש על ידי מים לבנים שעוטף החושך ממעל. גלים כהים ואנכיים, המסמלים את רוח הקודש המרחפת מעל פני המים, נעים מעל המים ומתמזגים עם העלטה.
משמאל: ההפרדה בין אור לחושך ביום הראשון של הבריאה נראית כתיחום סימטרי ושוויוני בין חצי שחור לחצי לבן.
למטה –
מימין: ביום השני לבריאה העולם שמתחיל להתארגן מצטמצם לכדי כדור, בו גלי המים מופרדים מהרקיע הלבן שמעליהם. אלומת האור שמעל מייצגת את דבר האל, שבורא את כל יצירי העולם במאמר.
משמאל: ביום השלישי לבריאה מצמיחה היבשה עצים ודשא. גם כאן דבר האל מסומל על ידי אלומת אור שיורדת מטה מראש התמונה.
 
העמוד השמאלי:
למעלה-
מימין: ביום הרביעי לבריאה נראים מעל הארץ הפורחת בגבולות הכדור שני מאורות, קטן ושחור המייצג את הירח וגדול ובהיר המייצג את השמש.
משמאל: ביום החמישי היבשה מתמלאת בבעלי חיים ואילו המים בדגים ושאר יצורי מים.
למטה-
משמאל: ביום השישי מאכלסות את היבשה חיות נוספות וגם אדם עירום ששוכב על הדשא לצד שאר הברואים.
מימין: ביום השביעי אנו רואים אל מאונש אשר נח ממלאכת הבריאה ומשקיף על כל אשר עשה בעודו יושב על כס הדומה למזבח.

מקור: בראשית א` - ב`  |  פרשה: בראשית
איור צבע
המוזיאון הלאומי של בוסניה והרצגובינה, סרייבו
תאריך : 1350  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון