עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
הגדת סרייבו: עקדת יצחק

למעלה: אברהם ויצחק עוזבים את שני הנערים והחמור מאחור והולכים בגפם אל ההר. יצחק, נער צעיר, מוביל כשהוא נושא על שכמו את עצי העולה, ואילו אברהם עוקב אחריו כשהוא נושא בידיו את המאכלת והאש.
למטה:  משמאל, יצחק שוכב על המזבח עקוד ואברהם מניף את המאכלת.  שניהם מביטים ימינה אל עבר יד האלהים המגיחה מענן ומחווה.  למטה, אייל עומד אחוז בסבך.


מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
איור צבע
המוזיאון הלאומי של בוסניה והרצגובינה, סרייבו
תאריך : 1350  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון