אמן לא ידוע   -  
הגדת סרייבו: מכירת יוסף
בפאנל העליון, יוסף מושלך לתוך בור על ידי שני אחיו, כאשר האחרים צופים ואחד שוחט כבשה מעל כתונתו של יוסף. בפאנל התחתון, יוסף מתחנן לפני אחיו כאשר הוא נמכר לשני ישמעאלים העומדים ליד הגמלים שלהם.

מקור: בראשית ל"ז  |  פרשה: וישב
איור צבע
המוזיאון הלאומי של בוסניה והרצגובינה, סרייבו
תאריך : 1350  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון