אמן לא ידוע   -  
הגדת נתן בן אברהם שפייאר (Ms. 8°2340, עמוד 12): בני ישראל ממתינים לשובו של משה
למטה, בני ישראל ניצבים בין אוהלי המחנה לרגלי הר סיני. במעלה הר, ליד גדר, עומדות שתי דמויות (המייצגות את אהרון ובניו) בלבוש לבן. משה עולה השמימה ומתקרב לשמש; בידיו שני לוחות הברית.

מקור: שמות י"ט; כ"ד; ל"א 18  |  פרשה: משפטים
איור צבע
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1768
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון