אמן לא ידוע   -  
הגדת נורמברג השניה: שירת מרים

משמאל, מרים מנגנת את התוף יחד עם אשה נוספת המנגת כלי מיתר. שמונה נשים נוספות רוקדות. כל הנשים מתוארות כנשואות, מכוסות ראש.


מקור: שמות ט"ו  |  פרשה: בשלח
איור צבע על קלף
אוסף דוד סופר, לונדון
תאריך : 1450  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון