קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
הגדת מיינץ: פרעה וצבאו טובעים בים סוף
משה מניף את מטהו ומורה למי ים סוף לכסות את צבא פרעה הרודף אחרי בני ישראל. בין הטובעים ניתן לראות את פרעה, החובש כתר ונישא על מרכבת מלכות; הוא מניף את ידו אל השמים. מאחורי משה צופים במצרים וצוהלים מאות בני ישראל חמושים, נשים וטף.

מקור: שמות י”ד; הגדה של פסח  |  פרשה: בשלח
איור צבע
ספריית ביינקה לספרים נדירים וכתבי יד, אוניברסיטת ייל, ניו הייבן
תאריך : 1726
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון