עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
הגדת ונציה: עקדת יצחק

אברהם מניף חרב ומניח את ידו על כתפו של יצחק, הכורע כבול על מזבח. מלאך מכונף מופיע מתוך ענן, אוחז בחרב ועוצר את אברהם.


מקור: בראשית כב; הגדה של פסח  |  פרשה: וירא
חיתוך עץ

תאריך : 1609
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון