קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
הגדת המבורג (Ms. 445): חציית ים סוף

לאחר חציית ים סוף, משה מורה במטהו על הים, כדי שהמים יכסו את חילות המצרים הרודפים אחרי המחנה הישראלי. חיל מצרים ו פרשיו טובעים יחד עם פרעה, הנישא על גבי אפיריון. בני ישראל עומדים בסיפוק בהמוניהם על היבשה וממשיכים בדרכם.


מקור: שמות י"ד - ט"ו  |  פרשה: בשלח
איור צבע
ספריית קלאו, היברו יוניון קולג`, סינסינטי
תאריך : 1740 - 1741
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון