עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
הגדת הזהב (Ms. 27210, f. 4v): עקדת יצחק
אברהם כורע מעל יצחק, בנו הצעיר השוכב על האדמה בידיים קשורות ובפנים חתומות. מלאך מכונף מבליח מן הרקיע ומורה לאברהם על האיל, התלוי על עץ, על מנת שיקריבו במקום יצחק. האיל נמצא במרכז התמונה, על "עמוד העולם" – עמוד שמיימי שממוקם במרכז העולם ומחבר בין שמים לארץ. שני מלוויו של אברהם עומדים בצד עם חמור וצופים באי נחת במתרחש.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
כתב יד מאוייר
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1320  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון