אמן לא ידוע   -  
הגדת הזהב: יעקב מברך את אפרים ומנשה
שלושה מאחיו צופים ביוסף העומד מאחורי בניו, אפרים ומנשה, ומציג אותם לפני יעקב, אביו. יעקב יושב זקוף במיטתו ומשכל את ידיו כדי לברך את בני יוסף.

מקור: בראשית מ"ח  |  פרשה: ויחי
כתב יד מאוייר
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1320  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון