חלום יעקב

אמן לא ידוע   -  
הגדת האחות (Or. 2884, fol. 4vb): סולם יעקב

יעקב שוכב על גבו ומתרומם מעט קדימה בפנים מוכות תמהון. מול יעקב נישא סולם ארוך באלכסון מן הארץ אל השמים. בראש הסולם נראה ענן ובו שני ראשים, המייצגים את הפמליה השמיימית. על הסולם עולה מלאך אחד כשמתחת לו מקיפים את יעקב שלושה מלאכים, הנראים משועשעים.


מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
כתב יד מאוייר
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1300 - 1400
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון