אמן לא ידוע   -  
הגדת האחות (Or. 2884, fol. 16vb): שירת הים

למעלה, בני ישראל חוצים את ים סוף, וחיל פרעה רודף אחריהם.

למטה, שתי נשים נשואות מלוות בשתי הקצוות שמונה עלמות. מרים מנגנת תוף מרובע, האחרות רוקדות ואחת מנגנת מקושים.


פרשה: בשלח
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1325 - 1375  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון