נחום גוטמן   -  
הגדה של פסח: משה ואהרון לפני פרעה
משה, מואר באור שמימי, עומד עם אהרון ופורס את זרועותיו לומר "שלח את עמי" לפני פרעה, חרטומיו וצבאו.

מקור: שמות ה`  |  פרשה: שמות.
איור ספר

תאריך : 1930
יצירות נוספות של נחום גוטמן
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון