אדוארד ברן-ג`ונס   -  
הבל רועה הצאן
הבל מוצג כרועה רגיש המחזיק מטה בידו האחת וטלה קטן בידו השניה ומוביל את עדר כבשים גדול במורד.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
חיתוך עץ
ראשית העולם: עשרים וחמש תמונות מאת אדוארד בורן-ג`ונס.
תאריך : 1902
יצירות נוספות של אדוארד ברן-ג`ונס
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון