אמן לא ידוע   -  
ביבליה הויזגותית-מוזערבית (codex legionensis 2, f. 39): שירת הים

משמאל, אחד עשר גברים, מובלים ע"י משה עם מטהו, מחווים בידיהם, כביטוי לזמר.

מימין, ארבע נשים, מובלות ע"י מרים, מנגנות תופים.


מקור: שמות ט"ו
איור צבע על קלף
כנסיית איזידורוס הקדוש, לאון
תאריך : 960
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון