עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
האנתולוגיה של הסולטן איסקנדר (ms. L.A. 161, vol. 2, fol. 326v): קורבן אברהם
אברהם עומד לשסף את גרון בנו הקטן, הכורע לפניו בידיים פרושות ועיניים מכוסות. מלאך מכונף מחווה לעברו ומצביע על האייל, שקרנו נוגעת ביד הילד. מעל נראים ארבעה מלאכים מכונפים המשוחחים ביניהם.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
איור צבע
מכון קלוסטה גולבנקיאן, ליסבון
תאריך : 1410  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון