סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
האל מוכיח את אדם וחוה

אלהים בדמות אדם מניף אצבע מאשימה אל עבר אדם, המאשים את חוה, מאשימה בתורהּ את הנחש. הנחש, בעל כנפים רגליים ולשון משולשת מתפתל מיוסר


מקור: בראשית ג  |  פרשה: בראשית
תבליט ארד יצוק   |  16 x 16
כנסיית סן מיכאל, הילדסהיים
תאריך : 1015
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון