עקדת יצחק

רוברט ארנסון   -   האלוף גרעין
מנהיג צבאי מוצג באופן גרוטסקי כחייל חובש קסדה, שאפו מורכב מראש נפץ ושיניו נוטפות דם. צווארו מונח על בסיס שיש שעשוי כולו מחלקי גופות.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
חומרים מעורבים   |  197.5 X 76.2 X 93.3
מוזיאון הירשהורן, וושינגטון די.סי
תאריך : 1984
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון