אמן לא ידוע   -   דלתות ארון קודש

דלתות של ארון קודש מחולקות לארבעה פאנלים המתארים את האמור באמירה מפרקי אבות. למעלה מימין נמר עז עומד לטפס בעץ לקראת ציפור; מתחתיו נשר המאכיל בקלילות את גוזלו; למעלה משמאל וצבי הרץ לתוך שערי עיר; ומתחתיו אריה מלכותי עומד מאחורי לולבים


עץ צבוע
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1700 -  1800
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון