קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
דורא אירופוס – בית הכנסת: קריעת ים סוף
מימין, משה עומד לפני בני ישראל ומרים את מטהו להבקיע את הים. במרכז, משה מוריד את מטהו, המצרים טובעים בים ויד אלוהים מופיעה בשמיים. משמאל, משה עומד עם בני ישראל וחוצה איתם את הים בעזרת ה` המיוצג שוב ע"י ידו החזקה.

מקור: שמות י"ד - ט"  |  פרשה: בשלח
פרסקו
המוזיאון הלאומי, דמשק
תאריך : 244
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון