עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
דורא אירופוס – בית הכנסת (פרט מאזור ארון הקודש): עקדת יצחק ובית המקדש
מימין נראה איל ליד עץ ומעליו אברהם עומד מחזיק סכין. יצחק שוכב על מזבח, ומעליו מרחפת יד האלוהים. בחלק העליון דמות קטנה עומדת בפתח אוהל. כל הדמויות עומדות עם גבן אל הצופה. במרכז הציור נראית חזית בית המקדש ומשמאל ניצבים המנורה, לולב ואתרוג.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פרסקו
מוזיאון לאומי של סוריה, דמשק
תאריך : 244
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון