מגילת אסתר

אמן לא ידוע   -  
דורא אירופוס – בית הכנסת: סיפור פורים
שלוש תמונות ממגילת אסתר. מימין: אסתר המלכה יושבת ליד אחשורוש המלך, אשר מוסר צו השמדת היהודים לשליח, בעוד המן צופה בנעשה מאחורי המלך. משמאל, מרדכי רכוב על סוס המלך, מובל ברחובות שושן על ידי המן. במרכז, ארבעה תושבים, לבושים בשמלות הלניסטיות, מריעים למרדכי.

מקור: אסתר ג`; ו`
פרסקו
המוזיאון הלאומי של סוריה, דמשק
תאריך : 244
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון