מקדש וארון

אמן לא ידוע   -  
דורא אירופוס – בית הכנסת: נצחון ארון הברית
מימין, בית דגון באשדוד, ולפניו שברי פסלים וחפצי פולחן אחרים. משמאל, ארון הברית, הנישא על גבי עגלה הרתומה לשתי פרות, מלווה ע"י חמש דמויות המייצגות את ערי הפלשתים.

מקור: שמואל א` ה` - ו`
פרסקו
המוזיאון הלאומי של סוריה, דמשק
תאריך : 244
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון