סיפור גן עדן

תאודור דה בריי   -  
דו"ח קצר ומדוייק על ארץ חדשה שנתגלתה בשם ורג'יניה: אדם וחוה

אדם וחוה עומדים לצדי עץ הדעת טוב ורע, שבו מזדחל נחש עם גוף אשה.  ברקע תמונות מחיי הילידים האמריקאיים.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
תחריט
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1590
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון