אמן לא ידוע   -  
דוד נמשח על ידי שמואל
שמואל מושח בשמן את ראשו של דוד, נער צעיר העומד מולו בראש מורכן. ישי, אביו של דוד, עומד מאחוריו ומחווה ברכה בידו. שניים מאחי דוד עדים למעמד, כשאליאב המצביע אל עצמו עומד מאחורי ישי. מתחת לדמויות הללו נראים מטה רועים וכבשה, מזבח, עגלה וסכין, הרומזים על סיפור הכיסוי של הליכת שמואל לבית לחם.

מקור: שמואל א` ט"ז
כסף מובלט   |  26.6 x 3.8
מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק
תאריך : 629 - 630
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון