רמברנדט (ון ריין)   -  
דוד מחזיק בכנף מעילו של שאול
דוד חבוש קסדה מחזיק חרב בידו הימנית וכנף המעיל של המלך שאול בידו השמאלית.
 

מקור: שמואל א` כ"ד
רישום דיו   |  12.5 x 9.4
ספריית אוניברסיטת ליידן, ליידן
תאריך : 1651
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון