אמן לא ידוע   -  
דוד מוצג בפני שאול
שאול המלך, שראשו עטור הילה, יושב על כס מלכות בבגדים רומיים כשהוא מוקף בשומרים ויועץ. מתחתיו נראים שני שקים וסל, שיינתנו כפרס על הכרעת גוליית הפלשתי. דוד, נער צעיר ועטור הילה, עומד בפני שאול ומשכנע את המלך לשלוח אותו לקרב מול גוליית.

מקור: שמואל א` י"ז
כסף מובלט   |  49.4 x 6.6
: מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק
תאריך : 629 - 630
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון