רב האמן מדונואה   -  
דברי ימי העולם ("הבוקהשרדיאר") לג`הן דה קורסי (Français 63, f. 2v): בניית מגדל בבל
מלך המלווה פמלייתו מורה לבנאים אשר עולים למגדל בכבש. בנאים נוספים עובדים לרגלי המגדל.

שימו לב: יש לחפש במקור היצירה לפי Français 63, f. 2v


מקור: בראשית י"א  |  פרשה: נח
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1425 - 1450
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון