נשים בספר שופטים - הקרבת גברים

נחום הלוי (נתן מוסקוויץ)   -  
דבורה: מילים, נשים ומלחמה
דבורה הנביאה מופיעה כעץ דקל מאונש ורוכבת על גבי סוס, כשבידיה חרב ומאזני צדק. לצד דבורה רוכב ברק, האוחז בחנית ובשריון, ופניו פני צבי, כסמל שבטו. בקדמת התמונה נראים חמישה נציגי השבטים. ומימין נראים חילות סיסרא הטובעים בקישון והריגת סיסרא ע"י יעל.  

מקור: שופטים ד` - ה`
שמן על בד   |  121.9 x 152.4

תאריך : 2007
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון