נשים בספר שופטים I

אמן לא ידוע   -   דבורה הנביאה
דבורה הנביאה מוצגת כאישה עוצמתית המטיפה ביד מונפת בהתאם למגילת הקודש שבידה השניה. מאחוריה עץ תמר ומקור מים.

מקור: שופטים ד`
איור צבע
סטואו, הרייט ביצ`ר - נשים בהסטוריה הקדושה
תאריך : 1873
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון