בכורה וברכה

רמברנדט (ון ריין)   -  
יצחק ממאן לברך את עשו

יצחק, השוכב על ערש הדווי, מרים את ידו לעבר עשו, מזוקן ונושא את אשפת חיציו, הכורע ברך מולו.


מקור: בראשית כ"ז  |  פרשה: תולדות

אוסף וואוטרס, פריז
תאריך : 1636  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון