בכורה וברכה

גוברט פלינק   -  
יצחק מברך את יעקב

יצחק מתישב במיטתו, מברך את יעקב. לצדם עומדת רבקה. מאחור שולחן ערוך.


מקור: בראשית כ"ז  |  פרשה: תולדות
שמן על בד   |  117x141
המוזיאון הלאומי של הולנד, אמסטרדם
תאריך : 1638
יצירות נוספות של גוברט פלינק
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון