בכורה וברכה

ג`יימס טיסו   -  
יעקב מרמה את יצחק

יצחק ממשש את ידי יעקב הלבוש כעשו. רבקה עומדת מעל יעקב ובוחנת את הנעשה.


מקור: בראשית כ"ז  |  פרשה: תולדות
צבעי גואש   |  16.9x25.1
המוזיאון היהודי, ניו- יורק
תאריך : 1896 - 1902
יצירות נוספות של ג`יימס טיסו
                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון