בכורה וברכה

יאן סנדרס ון המסן   -  
יצחק מברך את יעקב

יעקב מניח על השולחן את המטעמים שהכינה רבקה ליצחק. רבקה שוכבת למרגלות יצחק (המתואר כדמות הירואית) והוא ניגש לברך את יעקב. משמאל, עשו מתקרב.


מקור: בראשית כז, לח-לט  |  פרשה: תולדות
שמן על לוח   |  119x163
המוזיאון לאמנות יפה, בודפשט
תאריך : 1520 - 1556  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון