בכורה וברכה

גוסטב דורה   -   ברכת יצחק ליעקב

יעקב כורע ברך לפני יצחק אביו המברך אותו. רבקה מציצה החוצה, בודקת שמא עשו יופיע.


מקור: בראשית כ"ז  |  פרשה: תולדות
תחריט

תאריך : 1880
יצירות נוספות של גוסטב דורה
                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון