בכורה וברכה

מאייסטר ברטרם   -  
תמונת המזבח של גרבאו: עשו נשלח לצוד

יצחק העיור שולח את עשו המזוקן, מחזיק בקשתו, לצוד לו צידה בהכנה לקבלת ברכתו. רבקה שומעת מחורי יצחק.


מקור: בראשית כז, לד-לה  |  פרשה: תולדות
טמפרה על עץ
אולם האמנות, המבורג
תאריך : 1375 - 1383
יצירות נוספות של מאייסטר ברטרם
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון