בכורה וברכה

ג'וסטו דה מנבואי   -  
עשו נשלח לצוד

יצחק אומר לעשו לצוד כהכנה לקבלת ברכתו. רבקה מקשיבה מן הדלת.


מקור: בראשית כ"ז  |  פרשה: תולדות
פרסקו
בית הטבילה של יוחנן הקדוש, פדואה
תאריך : 1378
יצירות נוספות של ג'וסטו דה מנבואי
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון