בכורה וברכה

ג'וטו (די בונדונה)   -  
יצחק מברך את יעקב

יצחק שכוב על המיטה נתמך באישה לא מזוהה, אוחז בידו של יעקב ומברך אותו כשלצידם רבקה.


מקור: בראשית כז, כח-כט  |  פרשה: תולדות
פרסקו
כנסיית סן פרנצסקו, אסיסי
תאריך : 1290  בקירוב
יצירות נוספות של ג'וטו (די בונדונה)
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון