סיפור גן עדן

ווילאם בלייק   -  
גן עדן האבוד: פיתויה ונפילתה של חוה
בעוד אדם מביט במרום בהשתאות, מאכיל הנחש את הפרי האסור ומלפף אותה בתשוקה.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
רישום דיו וצבע מים
ארכיון וליואם בלייק
תאריך : 1808
יצירות נוספות של ווילאם בלייק
                                         
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון