סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
גן המאושרים (Yah. Ms. Ar. 1115, p. 9) :גירוש אדם וחוה מגן העדן

אדם וחוה מגורשים מגן העדן עי מלאך, כאשר מלאכים נוספים צופים במתרחש מלמעלה ומאחור.;מלמטה עומדים נחש, טווס ואיבליס (שטן).


מקור: בראשית ג`; קוראן כ`  |  פרשה: בראשית
איור צבע
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1700 - 1800  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון