נסיונות אברהם

רמברנדט (ון ריין)   -   גירוש הגר

מתחת לענן שחור, אברהם עומד וידו מונחת על ראש ישמעאל, המחזיק מטה ונושא ילקוט. הגר נושאת גם היא צידה לדרך ומוחה את פניה.


מקור: בראשית כ"א  |  פרשה: לך לך
רישום דיו
ספריית פירפונט מורגאן, ניו-יורק
תאריך : 1645
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון