נסיונות אברהם

יאן ויקטורס   -  
גירוש הגר וישמעאל

אברהם בוהה למרחק; ידו תלויה מעל ראשו של ישמעאל. הגר עומדת משמאל, ידיה מהודקות יחד. שרה הזחוחה מביטה מתוך בית.


מקור: בראשית כא  |  פרשה: וירא
שמן על בד   |  x143.5 178.7
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1650
יצירות נוספות של יאן ויקטורס
           
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון