סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
גינת הברוכים ( Or. 12009, f. 7v): הגירוש מגן העדן

למעלה ימין, ג'יבריל ודמות נוספת מביטים מעל שער גן העדן על המתרחש.  למטה ימין, איבליס, הטווס והנחש גם הם עדים.  במרכז, אדם וחוה, עטורי הילות ולובשים חצאיות מעלים, מוברחים מגן העדן ע"י מלאך המניף מקל. מאחוריו דרי גן העדן, שחשבו לתקוף את זוג האנושי, מתאפקים עקב קדושתם.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1575 - 1625  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון