אמן לא ידוע   -  
ביבליה מוראליזה (Français 9561, f. 47): גילוי משה

שורה העליונה, משמאל – מרים בוכה תוך שימת משה ביאור. במרכז, בת פרעה ונערותיה מגלות את משה בתיבה.  מימין, בת פרעה מפקידה את משה בידי משרתת.

שורה תחתונה, משמאל – בית הכנסת מתאבל על בוא ישו.  במרכז, הכנסיה והגויים מגלים את ישו.  מימין, הכנסיה פורשת את חסותה על ישו והגויים.

 

שימו לב: יש לחפש בתמונת המקור לפי Français 9561, f. 47


מקור: שמות ב'  |  פרשה: שמות.
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1350  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון