מעשה בראשית

אמן לא ידוע   -  
גביע עין סמיה: מרדוך תיאמת
מרדוך בעל שני ראשים מתעמת עם הנחש תיאמת בעזרת צמחי רעל; מימין, אלים שומרים על גופתה המבותרת בין שמים לארץ.

פרשה: בראשית
כסף מובלט   |  8.2 x 7.3
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 2000 לפנה"ס  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון