עקדת יצחק

מריאנוס וחנינה   -  
בית כנסת בבית אלפא: עקדת יצחק

אברהם, המאכלת ביד אחת, מרים את יצחק הקטן אל עבר מזבח בוער. יד ה` מופיעה מעל עץ שממנו תלוי האיל. שני הנערים מחכים משמאל עם החמור.


מקור: וירא, בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פסיפס   |  347 X 200
קיבוץ חפציבה, ישראל
תאריך : 500 -  600
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון